Welkom bij CKZ Texel

 

De Cocksdorper Kust Zeilvereniging op Texel. Wij zijn een enthousiaste zeilvereniging in het noordelijke puntje van Texel. Door de goede ligging, net aan de waddenkant ( Paal 33 ) van de vuurtoren, kun je zelfs met wat meer wind en golven toch gemakkelijk het water op om te kiezen tussen Wadden of Noordzee.

 

Zowel toer als wedstrijdzeilers kunnen bij onze vereniging aan hun trekken komen. Zo worden er door het seizoen verschillende clubwedstrijden en wordt in samenwerking met KZV Westerslag het open Texelse Kampioenschap georganiseerd. Toertochten worden vaak spontaan georganiseerd en kunnen verschillende bestemmingen hebben.

 

Om jonge aanwas te stimuleren is CKZ in 2010 een jeugdprogramma gestart waarbij jeugd onder leiding van een ervaren zeiler de beginselen van het zeilen worden bijgebracht en kunnen zij proeven aan het westrijdzeilen.


Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van CKZ (hierna "de Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan CKZ niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

CKZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van CKZ. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan CKZ of haar licentiegevers. De headerfoto is eigendom van Panoramio gebruiker txllxt. Het origineel staat op deze pagina.

Koppeling naar websites van derden

CKZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. CKZ aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan CKZ verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door CKZ aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden

CKZ behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.